Młodzieżowy Obóz dla niezaawansowanych

Oferujemy 10-dniowy pobyt ze smacznym wyżywieniem w pok. 2,3,4,5-os.. Do dyspozycji sale; gier, dyskotekowa i kominkowa. W programie treningi ze znakomitą kadrą, turnieje oraz gry i zabawy towarzyskie. Liczne niespodzianki. Z pewnością warto będzie spędzić te dziesięć dni w gronie oddanych przyjaciół.

ZAŁOŻENIA

propozycja aktywnego spędzenia okresu wakacyjnego
popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży
zapoznanie uczestników z podstawami gry

OFERTA

Oferujemy 10-dniowy pobyt ze wspaniałym wyżywieniem w pokojach 2,3,4,5-osobowych. Do dyspozycji sale: gier, dyskotekowa i kominkowa.

W cenie 895 PLN zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczestników
 • opiekę doświadczonej kadry wychowawczej
 • 2 treningi dziennie z profesjonalistami
 • codziennie turniej na „pierniczkach”
 • ligę obozową
 • olimpiadę obozową (kosz., siatk., bule itp.)
 • wycieczki górskie, spacery
 • dyskotekę, wieczór karaoke
 • upominki dla każdego uczestnika
 • dla najlepszych nagrody rzeczowe i puchary

Zaliczki

200 zł zaliczki przelewem na konto z dopiskiem BOOM2 do 30.06.2017 r.

DANE ADRESOWE:

Ośrodek Wypoczynkowy "u Pradziada"
Małgorzata Cudak
Stasikówka 74b Poronin 34-520
84 1240 1587 1111 0000 0819 0477
kom +48 502 464 153
tel/Fax +48 18 20 74 516
biuro@upradziada.pl
www.upradziada.pl

Dojazd

Typowy plan dnia

08.00-09.00 śniadanie
09.30-13.30 spacery, wycieczki lub zajęcia szkoleniowe
13.30 obiad
15.00 gry sportowe i zajęcia szkoleniowe
18.00 kolacja
18.30-22.30 TURNIEJ

 

 

 

Youth bridge camp for for beginners

We offer a 10-day stay with delicious meals in comfortable rooms. Two trainings a day with excellent staff, bridge tournament, sports and socializing games. We also provide a mountain hike, swimming pool access and many surprises. It's worth spending ten days among friends and make new ones.

ASSUMPTIONS

The proposal to spend an active holiday period.
Popularization the bridge among young people.
Familiarizing participants with the game.

OFFER

We offer a 10-day stay with wonderful meals in nice rooms. It features a games room, disco room and fireplace room.

The price of 895 PLN provide:

 • insurance
 • professional  care
 • experienced staff
 • trainings with high-class trainers
 • tournaments
 • sports games
 • mountaineering, walking
 • discoteque, karaoke
 • set of gifts for each participant
 • prizes and trophies for the best

Advances

200 PLN or 50 Euros by bank transfer to an account with a note: "camp" to 6.30.2017.

ADDRESS and data:

Stasikówka 74b Poronin 34-520
Małgorzata Cudak
84 1240 1587 1111 0000 0819 0477
Recreation Center U Pradziada
mobile +48 502 464 153
Tel / Fax +48 18 20 74 516
E-mail: biuro@upradziada.pl
www.upradziada.pl

Location

A typical day plan

08.00 breakfast
09.30-13.30 walks, trips or training classes
13.30 lunch
15.00 playing sports and training classes
18.00 dinner
18.30-22.30 TOURNAMENT 

 

Zaliczki w wysokości 200 zł prosimy przelewać do 30.06.2017 r.

 

BOOM 2017 dla niezawansowanych

Marcin Kuflowski

tel.: +48 507 065 495
e-mail: marcin.kuflowski@gmail.com

Obozy brydżowe w sieci: FB

 

www.wczasybrydzowe.pl            STACHNIK 2016